Back
Kim Stanley Robinson: The Martians (2000, Voyager) 3 stars

The Martians is a companion volume to the three volumes of the Mars trilogy, published …

Review of 'The Martians' on 'Goodreads'

3 stars

Bundel verhalen over de kolonisatie van Mars. De helden die we in Red Mars, Green Mars en Blue Mars hebben leren kennen komen in kleine en grotere lossen verhalen terug. Geen “must read”, maar in het laatste verhaal wordt wel een vervolg op Blue Mars mogelijk gemaakt.