User Profile

Júda Abramski-Kronenberg Ronén ☮

rwmpelstilzchen@wyrms.de

Joined 2 years ago

📖🎧 Mi legas kaj aŭskultas librojn en #עברית, #Cymraeg, #norsk, #Esperanto kaj #English.

This link opens in a pop-up window

Júda Abramski-Kronenberg Ronén ☮'s books

Read

@yoavzack@tooot.im ספר מעניין, שנמצא על צומת של דברים שמדברים אלי (בלשנות, פמיניזם, מד״ב). העולם בנוי טוב והעלילה מעניינת, אבל הכתיבה מעט מייגעת, במובן זה שאפשר היה לכתוב חלק מהדברים באופן קצר יותר בלי לגרוע כלום. אני מתלבטת אם להמשיך לשני ספרי ההמשך או לסיים כאן.

@nebuchi@tooot.im השרת בסדר גמור. לא נתקלתי באיזה בעיות מיוחדות. לפי הרשימה הזאת אין הרבה שרתים בכל מקרה: joinbookwyrm.com/instances/

בממשק כאן אין תמיכה בכיווניות אוטומטית, אבל אני משער שזה לא קשור לשרת מסויים אלא לתוכנה של BookWyrm, שעדיין לא תומכת בזה.

אין אפליקציה שאני יודע עליה, אבל הממשק הוובי אחלה.

אם אתה מצטרף, שלח מינשון :-)